kudsonshopping.com

คัดสรร อินโนเทค บริษัทขายตรงแนวคิดใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่ (Innovative Company) ผสมผสานข้อดีกันอย่างลงตัวของอุตสาหกรรมทั้ง 3 คือ SLM, MLM และ e-Commerce ที่สร้างความแตกต่างโดยสิ้นเชิง

charina.co.th

ชาริน่าเมคอัพ สถาบันสอนออกแบบทรงคิ้ว เสริมโหงวเฮ้ง สักคิ้ว เพ้นท์คิ้ว 3มิติ 6มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ จบตรงจากประเทศเกาหลี ฮ่องกง และประเทศจีน ต้นตำรับการสักคิ้ว 3 มิติ บริการเปิดสอนเพ้นท์คิ้ว สักคิ้ว 3D, 6D และลบคิ้ว แก้ไขคิ้ว สักปากชมพู หน้าอกชมพู สักขอบตาบน-ล่าง แบบ Inner-Eyeliner

r3solarcell.com

R3 Solarcell จำหน่ายและติดตั้งโซล่าเซลล์ มุ่งมั่นพัฒนาสู่อาเซียนและสตาร์ทอัพกับเอสเอ็มอี ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสาน มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด AEC

jeunessegrowth.com

Jeunessse “โลกแห่งโอกาส” คือสิ่งที่เป็นความจริง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเราที่ครอบคลุมทั่วโลกเอื้ออำนวยให้คุณทำงานได้ข้ามประเทศและข้ามทวีป ด้วยรูปแบบการทำงานออนไลน์ที่รองรับยุคแห่งเครือข่ายสังคม ทำให้คุณสามารถสร้างและขยายเครือข่ายข้ามโลกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Jeunessse มีจำหน่ายใน 120 ประเทศและกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น

siamtradition.com

วัฒนธรรมประเพณี คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ จำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมและ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอย่างมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ

1 2